HOME » NIEUWE THEORIE

Het CBR heeft de indeling van het theorie examen aangepast, waardoor het examen straks niet

uit twee maar uit drie onderdelen bestaat. Het onderdeel ' gevaarherkenning 'blijft gelijk,

gelijk terwijl het onderdeel 'verkeersregels en - inzicht 'wordt opgesplitst in twee onderdelen:

Kennis en Inzicht. Onder de noemer 'Kennis 'wordt de kandidaat letterlijk getest op de kennis

van feitjes. Bijvoorbeeld.: ''Wat betekend dit verkeersbord?'' Bij het onderdeel  inzicht 'wordt de kandidaat

letterlijk getest op de  kennis' van feitjes. Bijvoorbeeld: "wat betekend dit verkeersbord?'' Bij het onderdeel

inzicht 'wordt de kandidaat geacht deze kennis toe te passen. Het CBR spreekt ook wel van 'kennisplus'.

Bijvoorbeeld: "Als je dit verkeersbord ziet, wie heeft dan voorrang?"  Daarnaast krijgt ieder onderdeel zijn eigen slaagnorm.  Bij het onderdeel gevaarherkenning moet de kandidaat er 13 van de 25 goed beantwoorden om te slagen.  Bij kennis 10 van de 12  en bij inzicht. 25 van de 28.